PRP

PRP

XX4 Team Losi


lipo fixation xx4 losi
lipo fixation xx4 losi

new shock tower xx4 losi
new shock tower xx4 losi

new shock tower xx4 losi
new shock tower xx4 losi

new shock tower xx4 losi
new shock tower xx4 losi


xx4 Team losi  modification direction
xx4 Team losi modification direction

XX4 Losi steering mod
XX4 Losi steering mod